Helaas gaat Tentamensoefenen.nl er per direct mee stoppen. Tentamensoefenen.nl wil garant staan voor een hoge kwaliteit, die we met de huidige gang van zaken niet langer kunnen garanderen.

We willen je heel graag bedanken voor het gebruik maken van en het vertrouwen in onze oefententamens. We wensen je heel veel succes met het vervolg van je studie.